Stichting Projecten Lionsclub Vechtmond

RSIN nummer; 8040.68.380
Postadres; Eaglelaan 6, 1343 DB Almere telefoonnummer; 036-5296223
Doelstelling;

1. het bevorderen van burgerlijk, cultureel, maatschappelijk, zedelijk, geestelijk of lichamelijk welzijn van personen in Nederland of elders, in het bijzonder van lichamelijk of geestelijk gehandicapten of van hen die maatschappelijk gezien een achter stand hebben.

2.Het (doen) organiseren en het (doen) uitvoeren van activiteiten die het onder 1 bedoelde welzijn kunnen bevorderen, alsmede het ondersteunen
-zowel financieel als anderszins
-van zodanige activiteiten van personen, instellingen of organisaties die een soortgelijke of aanverwante doelstelling als de in dit artikel bepaalde nastreven

3. Het verwerven van voor het vorenstaande bestemde financiële middelen en het doen van uitkeringen aan de onder 1 bedoelde personen, instellingen en organisaties als bedoeld onder 2 bedoeld.

4. Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
-Het verkrijgen van donaties en subsidies
-Verwerven van gelden door het ophalen en verkopen van oude metalen
-Financiering van wijnkoelkasten ten behoeve van "wijnactie"
-Doorgeven van gelden voor Fight for Sight
-Financiering van Het Kerstdiner voor het zorgcentrum "Florisberg"
-Financiering van de actie van "Vaarkracht" Muiden

De bestuurders zijn;
Naam: Poppers, Franklin
Geboortedatum en -plaats: 29-07-1947, Bussum
Datum in functie: 11-12-1991
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: van den Berg, Johannes Hendricus
Geboortedatum en -plaats: 02-02-1945, Amsterdam
Datum in functie: 11-12-1991
Titel: Penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Naam: Recourt, Willem Johan
Geboortedatum en -plaats: 10-12-1950, Blaricum
Datum in functie: 11-12-1991
Titel: Secretaris
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Een actueel verslag van de uitgeoefende werkzaamheden 2016 2017; (klik hier)

De stand van baten en lasten van 2016 en 2017, met toelichting (klik hier)


van Est websites